ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13

ΔΗΛΩΣΗ των άρθρων 13 και 14 του GDPR – ΕΕ αριθ. 679/16

Η PREGEL SPA, με την ιδιότητα του αυτόνομου Υπεύθυνου Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, σας ενημερώνει, ως ενδιαφερόμενο, ότι:

τα στοιχεία της ταυτότητάς σας (κοινά στοιχεία) που εισάγονται και αποθηκεύονται σε αυτό τον ιστότοπο εξυπηρετούν τους ακόλουθους σκοπούς της ιστοσελίδας:

  • τη διαχείριση της αξιολόγησης για τη σύναψη μελλοντικής σχέσης συνεργασίας (partnership) με την ιδιότητα του Πράκτορα,
  • τη διαχείριση της αξιολόγησης για τη σύναψη μελλοντικής σχέσης πώλησης με την ιδιότητα του Πελάτη,
  • τη διαχείριση της αξιολόγησης για τη σύναψη μελλοντικής σχέσης προμήθειας με την ιδιότητα του Προμηθευτή,

τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα επιφορτισμένα από εμάς πρόσωπα (επιφορτισμένος με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την PREGEL SPA), αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή σε ειδικό server web και στη συνέχει τυπώνονται και αρχειοθετούνται σε έντυπη μορφή. Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς. Δεν επιτρέπεται κανένα άλλο πλαίσιο γνωστοποίησης και δημοσιοποίησης.

Σε σχέση με τις προαναφερθείσες επεξεργασίες μπορούν να ασκηθούν τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 15, 16, 17, 18 και 19 του GDPR ΕΕ αριθ. 679/16 (δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και κοινοποίησης σε περίπτωση διόρθωσης/διαγραφής/περιορισμού εκ μέρους του Υπεύθυνου επεξεργασίας). Τα αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων υποβάλλονται στην PREGEL SPA, στη διεύθυνση της εταιρείας.

Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου, μπορείτε να συμβουλευτείτε την αποποίηση ευθύνης περί απορρήτου από τον σύνδεσμο της αρχικής σελίδας “Privacy Policy”.

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Για να επιβεβαιώσετε την προσεκτική ανάγνωση της παρούσας δήλωσης και τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω αυτού του ιστοτόπου, επιλέξτε το αντίστοιχο πλαίσιο “Δήλωση και συναίνεση στην επεξεργασία” και κάνετε κλικ στο κουμπί που ενεργοποιείται μετά την επιλογή.