ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Σκοπός της παρούσας σελίδας είναι να περιγράψει τον τρόπο διαχείρισης του Ιστοτόπου όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που την επισκέπτονται, τα οποία θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους κανόνες της νομιμότητας, της εντιμότητας, της καταλληλότητας και της αναλογικότητας.

Πρόκειται για μια δήλωση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων GDPR – ΕΕ αριθ. 679/16 σε όλους όσους αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες web της PREGEL SPA, οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω Διαδικτύου από τη διεύθυνση: www.pregel.it, που αντιστοιχεί στην αρχική σελίδα του επίσημου ιστοτόπου της PREGEL SPA.

Η δήλωση ισχύει μόνο για τον ιστότοπο της PREGEL SPA και όχι για άλλους ιστοτόπους που ενδεχομένως επισκέπτεται ο χρήστης μέσω δεσμών.

Η δήλωση υποβάλλεται βάσει της αιτιολογικής σκέψης (58) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 679/16 και της αιτιολογικής σκέψης (67) και βάσει της αξιολόγησης του κινδύνου σύμφωνα με τις – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και καθορισμός της πιθανότητας να συνιστά υψηλό κίνδυνο” η επεξεργασία για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/67– WP 248 της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδομένων, προκειμένου να διασαφηνιστούν οι μέθοδοι, οι χρόνοι και το είδος των πληροφοριών που οφείλουν να παρέχουν οι υπεύθυνοι της επεξεργασίας στους χρήστες όταν αυτοί συνδέονται με ιστοσελίδες, ανεξάρτητα από τους σκοπούς της σύνδεσης (αρχή της Διαφάνειας του GDPR).

ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι επεξεργασίες που συνδέονται με τις υπηρεσίες web του παρόντος ιστοτόπου διενεργούνται στην έδρα της PREGEL SPA ή του προμηθευτή στον οποίο έχουν ανατεθεί οι διαδικτυακές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες hosting/housing του ιστοτόπου μας και διενεργούνται μόνον από τεχνικό προσωπικό του γραφείου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία ή από τεχνικούς στους οποίους ανατίθενται ενδεχομένως περιστασιακές επεμβάσεις συντήρησης.

Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στην αποθήκευσή τους σε ηλεκτρονικά αρχεία, η πρόσβαση των οποίων στα δεδομένα περιορίζεται στις διαδικασίες συντήρησης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παράρτημα B (Ν.Δ. αριθ. 196/03).

Κανένα δεδομένο που προέρχεται από την υπηρεσία web δεν γνωστοποιείται ή δημοσιοποιείται.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες οι οποίοι υποβάλλουν αιτήματα αποστολής ενημερωτικού υλικού (ενημερωτικά δελτία, αιτήματα αποστολής πληροφοριών, καταλόγων, Cd-rom κ.λπ.) χρησιμοποιούνται με μόνο σκοπό την παροχή της υπηρεσίας ή τη διεκπεραίωση του αιτήματος και γνωστοποιούνται σε τρίτους μόνο σε περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για αυτό το σκοπό (υπηρεσίες αποστολής PREGEL SPA). Κάθε άλλος σκοπός αποτελεί αντικείμενο ειδικής δήλωσης προς τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του GDPR.

ΕΙΔΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεδομένα πλοήγησης

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, τα πληροφοριακά συστήματα και οι διαδικασίες λογισμικού για τη λειτουργία αυτού του ιστοτόπου συλλέγουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα (τα επονομαζόμενα log files) η μετάδοση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου.

Πρόκειται για πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να αντιστοιχηθούν σε ταυτοποιημένους ενδιαφερόμενους, αλλά, λόγω της φύσης τους, θα μπορούσαν μέσω επεξεργασιών και συγκρίσεων με δεδομένα στην κατοχή τρίτων να επιτρέψουν την ταυτοποίηση των χρηστών.

Σε αυτήν την κατηγορία δεδομένων ανήκουν οι διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι χρήστες για τη σύνδεση στον ιστότοπο, οι διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) των πόρων που ζητήθηκαν, η ώρα του αιτήματος, η χρησιμοποιούμενη μέθοδος υποβολής του αιτήματος στον server, το μέγεθος του απαντητικού αρχείου, ο αριθμητικός κώδικας κατάστασης της απάντησης του server (ολοκλήρωση, σφάλμα, κ.λπ.) και άλλες παράμετροι που αφορούν το λειτουργικό σύστημα και το πληροφοριακό περιβάλλον του χρήστη.

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται με μόνο σκοπό την εξαγωγή στατιστικών και ανώνυμων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου και για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του. Τα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την απόδοση ευθυνών σε περίπτωση ηλεκτρονικών εγκλημάτων εις βάρος του ιστοτόπου και μπορούν να τεθούν στη διάθεση των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση υποβολής σχετικού αιτήματος.

Δεδομένα που παρέχει εκουσίως ο χρήστης

Η προαιρετική, σαφής και οικειοθελής αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που υποδεικνύονται στον παρόντα ιστότοπο, έχει ως αποτέλεσμα τη γνωστοποίηση της διεύθυνσης του αποστολέα, η οποία είναι αναγκαία για την απάντηση στα αιτήματα, καθώς και ενδεχόμενων άλλων δεδομένων που εισάγονται στο μήνυμα.

Ειδικές δηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 θα αναρτώνται ή θα εμφανίζονται σταδιακά στις σελίδες του ιστοτόπου που προορίζονται για ειδικές υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος.

COOKIES

Κανένα προσωπικό δεδομένο των χρηστών δεν συλλέγεται σκόπιμα από τον ιστότοπο.

Δεν γίνεται χρήση cookies για τη μετάδοση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, ούτε χρησιμοποιούνται συστήματα ιχνηλάτησης και αναγνώρισης των χρηστών.

Η χρήση των επονομαζόμενων cookies περιορίζεται αυστηρά στη μετάδοση αναγνωριστικών συνεδρίας (με τυχαίους αριθμούς που παράγει ο server), τα οποία είναι αναγκαία για να επιτρέπεται η ασφαλής και αποτελεσματική περιήγηση στον ιστότοπο και χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς καταμέτρησης των μοναδικών μηνιαίων επισκεπτών.

Τα cookies μπορούν να διαγραφούν από το πρόγραμμα πλοήγησης χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες του προγράμματος.

COOKIES ΠΡΟΦΙΛ Ή ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ MARKETING

Δεν γίνεται χρήση cookies πέραν των τεχνικών. Συνεπώς, δεν χρησιμοποιούνται cookies προφίλ των χρηστών που επισκέπτονται τον ιστότοπο, ούτε cookies για εμπορικές δραστηριότητες και marketing. Η διευκρίνιση αυτή παρέχεται σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας των προσωπικών δεδομένων “Προσδιορισμός απλοποιημένων μεθόδων για τη δήλωση και τη συναίνεση στη χρήση των cookies” – 8 Μαΐου 2014 (Εφημερίδα Κυβερνήσεως αριθ. 126 της 3ης Ιουνίου 2014).

Google Analytics

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης web Google Analytics που παρέχεται από την Google, Inc. (“Google”). Η Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για να επιτρέπουν στον ιστότοπο να αναλύει τον τρόπο χρήσης του ιστοτόπου από τους χρήστες. Η πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP του υπολογιστή σας) διαβιβάζονται και αποθηκεύονται στους server της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές με σκοπό την αποτύπωση και την εξέταση της χρήσης του ιστοτόπου, τη συμπλήρωση εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστοτόπου για τους διαχειριστές του ιστοτόπου και για την παροχή άλλων υπηρεσιών που αφορούν τις δραστηριότητες του ιστοτόπου και τη χρήση του Διαδικτύου.

Η Google μπορεί επίσης να διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους όταν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο ή όταν οι τρίτοι αυτοί επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας με κανένα άλλο δεδομένο που διαθέτει η Google.

Μπορείτε να απορρίψετε τη χρήση των cookies επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση του browser, αλλά αυτό μπορεί να μην σας επιτρέψει τη χρήση όλων των λειτουργιών του ιστοτόπου. Χρησιμοποιώντας τον παρόντα ιστότοπο, συναινείτε με την επεξεργασία των δεδομένων σας από τη Google με τις προαναφερθείσες μεθόδους και σκοπούς.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πέραν όσων αναφέρονται για τα δεδομένα πλοήγησης, ο χρήστης είναι ελεύθερος να υποβάλλει τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνονται σε ενδεχόμενα έντυπα αιτήσεως (έντυπο web του ιστοτόπου) της PREGEL SPA ή δηλώνονται στις επαφές με την υπηρεσία για να ζητηθεί η αποστολή ενημερωτικού υλικού ή άλλων ανακοινώσεων.

Η μη υποβολή τους μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή των ζητουμένων.

Για λόγους πληρότητας, υπενθυμίζεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις (οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο της συνήθους διαχείρισης του ιστοτόπου) η Αρχή μπορεί να ζητήσει στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.Δ. αριθ. 196/2003 και σύμφωνα με τον GDPR, με σκοπό τον έλεγχο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Στις περιπτώσεις αυτές η απάντηση είναι υποχρεωτική, επί ποινή διοικητικής κυρώσεως.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω εντύπων web του παρόντος ιστοτόπου υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους “Επιφορτισμένους με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων” της PREGEL SPA με τις μεθόδους και τις διαδικασίες που ορίζονται από τον “Εκτελούντα την επεξεργασία” βάσει κανόνων που ορίζει ο “Υπεύθυνος επεξεργασίας” και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (GDPR ΕΕ αριθ. 679/16) διασφαλίζοντας τα δικαιώματα νομιμότητας, εντιμότητας και απορρήτου.

Οι εγκρίσεις για την επεξεργασία παρακολουθούνται από τον “Υπεύθυνο προστασίας των δεδομένων” (RPD), ή “Data Protection Officer” (DPO), της εταιρείας PREGEL SPA..

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Τα δεδομένα σας μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο κοινοποίησης (και στο εξωτερικό) προς θυγατρικές, μητρικές και με οποιαδήποτε νομική μορφή συνδεδεμένες εταιρείες με την PREGEL SPA. Η προστασία των δεδομένων σας διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση μέσω του κανονισμού επεξεργασίας (επισημοποίηση ευθυνών σε εξωτερικές αναθέσεις και εντολές).

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ

Δεν προβλέπεται καμία μεταβίβαση των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους παραπάνω σκοπούς αποθηκεύονται από την εταιρεία μας για το αναγκαίο χρονικό διάστημα που προβλέπεται για τις συναφείς δραστηριότητες και από τη νομοθεσία και στη συνέχεια καταστρέφονται (δικαίωμα στη λήθη) ή καθίστανται ανώνυμα (ψευδωνυμοποίηση) αν χρειάζονται για στατικούς σκοπούς ή για κατάρτιση ιστορικού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Σε σχέση με τις προαναφερθείσες επεξεργασίες μπορεί να ασκηθούν τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 15, 16, 17, 18 και 19 του GDPR ΕΕ αριθ. 679/16 (δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και κοινοποίησης σε περίπτωση διόρθωσης/διαγραφής/περιορισμού εκ μέρους του Υπεύθυνου επεξεργασίας). Τα αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων υποβάλλονται στην PREGEL SPA, στη διεύθυνση της εταιρείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

LUCIANO RABBONI

με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας PREGEL SPA, αυτόνομα “Υπεύθυνος Επεξεργασίας” (ΥΕ) των προσωπικών δεδομένων,

MAURO VACCARI

με την ιδιότητα του “Εκτελούντος την Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων” (ΕΕ) της εταιρείας PREGEL SPA,

PARIDE BOTTAJOLI

με την ιδιότητα του “Υπεύθυνου Προστασίας των Δεδομένων” (ΥΠΔ) ή “Data Protection Officer” (DPO) της εταιρείας PREGEL SPA,